CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > Gia Lai hoàn thành triển khai Nền tảng chia sẻ, kết nối của tỉnh

Gia Lai hoàn thành triển khai Nền tảng chia sẻ, kết nối của tỉnh

Ngày đăng bài: 20/05/2021
    Hiện nay, tỉnh Gia Lai cùng với 56 địa phương khác trên toàn quốc đã hoàn thành triển khai Nền tảng chia sẻ, kết nối của tỉnh (LGSP) đã kết nối được với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) để phục vụ khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương.
    LGSP Gia Lai phục vụ kết nối, chia sẻ các ứng dụng, dịch vụ phạm vi trong tỉnh; theo dõi hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các hệ thống thông tin trong tỉnh; đảm bảo khai thác, chia sẻ các hệ thống thông tin trong tỉnh và các cơ sở dữ liệu dùng chung; tránh việc xây dựng trùng lặp giữa các đơn vị.
21.png
Hệ thống xác thực tài khoản tập trung, đăng nhập 1 lần
 
     Hiện nay, LGSP  tỉnh Gia Lai đang kết nối, chia sẻ được các ứng dụng, dịch vụ như: Thanh toán quốc gia, cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Quản lý văn bản và điều hành, cấp mã số ngân sách, danh mục dùng chung phục vụ tra cứu thông tin, lý lịch tư pháp, dịch vụ bảo hiểm xã hội, dịch vụ hộ tịch, văn bản quy phạm pháp luật, dịch vụ công quốc gia, trục liên thông một cửa,... LGSP Gia Lai gồm các dữ liệu dùng chung phục vụ các kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống công nghệ thông tin, như: dữ liệu người dùng đăng nhập 01 lần, thống kê văn bản điện tử liên thông, dữ liệu mã định danh, danh mục thủ tục hành chính, danh mục các cơ quan, đơn vị...
22.png
Danh mục các dịch vụ đã được kết nối, chia sẻ trên LGSP Gia Lai
 
    Việc xây dựng, duy trì LGSP Gia Lai sẽ góp phần quan trọng trong đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; tạo nền tảng để tích hợp và phát triển các thành phần Chính quyền điện tử trên một hệ thống Chính quyền điện tử, Chính quyền số đồng nhất về công nghệ và kiến trúc trên địa bàn tỉnh Gia Lai./.
Hoàng Lan
 
Các tin khác

THÔNG BÁO Nội dung ôn tập, địa điểm và thời gian kiểm tra, sát hạch trường hợp tiếp nhận, tuyển dụng công chức cấp xã vào làm công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023 (09/08/2023)

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tiếp nhận vào công chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2023 (09/08/2023)

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế xét tuyển công chức cấp xã vào làm công chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2023 (27/07/2023)

THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận công chức vào vị trí quản lý Kế hoạch – Tài chính của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (17/05/2023)

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh trúng tuyển Kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai theo số lượng người làm việc được giao năm 2022 (29/03/2023)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển Kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai theo số lượng người làm việc được giao năm 2022 (27/03/2023)

THÔNG BÁO Kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) Kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2022 (21/03/2023)

THÔNG BÁO SÓ BÁO DANH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ PHỎNG VẤN(VÒNG 2)KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TT&TT NĂM 2022 (08/03/2023)

THÔNG BÁO Về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, và tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm... (23/02/2023)

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2), Kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2022 (23/02/2023)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|