CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật
Default news teaser image
Thông báo V/v thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào công chức không qua thi tuyển năm 2021
Thông báo số 801/TB-HĐKTSH ngày 25/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai V/v thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào công chức không qua thi tuyển năm 2021
- Danh sách đủ điều kiện dự kỳ xét tuyển viên chức vào công chức 2021

Kết quả thông tin, tuyên truyền Chương trình OCOP giai đoạn 2018-20...
Kết quả thông tin, tuyên truyền Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 và Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
    Chương trình mỗi xã một sản phẩm là Chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, đây là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch và các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng.

Default news teaser image
Quyết định Về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức vào công chức không qua thi tuyển Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2021
Quyết định số 105/QĐ-STTTT ngày 21/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức vào công chức không qua thi tuyển Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2021

Default news teaser image
MỘT SỐ HÀNH VI PHẠM VÀ CHẾ TÀI XỬ LÝ VỀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, THÔNG TIN TRÊN MẠNG XÃ HỘI
     Ngày 01/02/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 133/STTTT-TTra về việc tuyên truyền, cảnh báo việc đưa thông tin trên mạng về dịch bệnh Covid-19, theo đó đã đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa tỉnh Gia Lai tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo đến tầng lớp nhân dân không thông tin trên môi trường mạng (đặc biệt là mạng xã hội) các nội dung về dịch bệnh Covid-19 khi chưa có kết luận, thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các nội dung thông tin vi phạm pháp luật khác gây hoang mang trong nhân dân; nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Gia Lai hoàn thành triển khai Nền tảng chia sẻ, kết nối của tỉnh
Gia Lai hoàn thành triển khai Nền tảng chia sẻ, kết nối của tỉnh
    Hiện nay, tỉnh Gia Lai cùng với 56 địa phương khác trên toàn quốc đã hoàn thành triển khai Nền tảng chia sẻ, kết nối của tỉnh (LGSP) đã kết nối được với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) để phục vụ khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương.

PHÁT HUY HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI MỞ RỘNG HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾ...
PHÁT HUY HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI MỞ RỘNG HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN CỦA TỈNH GIA LAI ĐẾN CẤP XÃ
    Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1023-TB/TU ngày 12/9/2018 về Đề án tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở, đến nay toàn tỉnh đã có 154 điểm cầu truyền hình trực tuyến được triển khai đến các xã, phường. Hội nghị trực tuyến ngày càng chứng tỏ được tính ưu việt và hiệu quả của mình.
18.png
 
     Được UBND tỉnh Gia Lai đầu tư từ năm 2010, sau 10 năm (2010-2020) triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình tỉnh Gia Lai, hệ thống hoạt động thường xuyên, ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả, cơ bản đáp ứng phục vụ các cuộc họp trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp huyện.

Gia Lai: triển khai bảo đảm an toàn thông tin ở mức khá
Gia Lai: triển khai bảo đảm an toàn thông tin ở mức khá
    Theo công bố bảng xếp hạng chỉ số an toàn thông tin (ATTT) mạng của các cơ quan, tổ chức Nhà nước năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với 26 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (ngoại trừ Bộ TT&TT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Gia Lai đã được xếp hạng B chỉ số an toàn thông tin mạng (tăng 01 bậc, năm 2018 xếp hạng C). Chỉ số mức độ bảo đảm ATTT của các bộ, ngành, địa phương được phân loại thành 5 mức độ là:

TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 50 NĂM 2...
TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 50 NĂM 2021 TẠI GIA LAI
    Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bưu điện tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021) tại Trường THCS Trần Quốc Tuấn, thôn 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

Default news teaser image
Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai: Triển khai hiệu quả Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020
    Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 3105/KH-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai, sau 07 năm thực hiện (2013-2020), Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (gọi tắt là Đề án 896) đã đạt được một số kết quả và đạt nhiều kết quả ghi nhận.

Default news teaser image
Kết quả triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai
     Ngày 06/4/2016, Quốc hội đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018) , sau gần 03 năm triển khai, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả ghi nhận.

 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|