CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Bưu chính-Viễn thông > Tăng cường công tác quản lý hoạt động đại lý internet và điểm cung cấp dịch vụ trò ch

Tăng cường công tác quản lý hoạt động đại lý internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ngày đăng bài: 10/06/2020
Hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 04 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cố định: (Viễn thông Gia Lai, Viettel Gia Lai, Chi nhánh Gia Lai - Công ty cổ phần viễn thông FPT, Công ty TNHH Truyền hình cáp Sài gòn Tourist), với 103.870 thuê bao (TB), đạt tỷ lệ 6,86 TB/100 dân; tổng số cơ sở kinh doanh dịch vụ đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (sau đây gọi tắt là cơ sở kinh doanh) trên địa bàn toàn tỉnh là 604 cơ sở kinh doanh. 
Nhìn chung, các Đại lý Internet, Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoạt động ổn định. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận với các thông tin trên Internet vào mục đích như: Nghiên cứu khoa học, học tập, giải trí, trao đổi thông tin… góp phần nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, dịch vụ Internet cũng đã tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Trước thực tế đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 về việc “Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Gia Lai” và Công văn số 1280/UBND-KGVX ngày 15/6/2018 “Về việc tăng cường công tác quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng” nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động này, đảm bảo siết chặt quản lý và sử dụng Internet công cộng trên địa bàn tỉnh.
2.png
Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thị xã Ayun Pa
Năm 2019, Đoàn Thanh tra của Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn Thanh tra liên ngành các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành tổ chức thanh tra, kiểm tra, nhắc nhở 50 cơ sở kinh doanh, xử lý 09 cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, với số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 25.500.000 (các hành vi vi phạm chủ yếu là: giờ đóng mở cửa kinh doanh, nội dung biển hiệu chưa đầy đủ theo quy định hoặc chưa có, không niêm yết đầy đủ về nội quy, để khách hàng truy cập vào trang Web đồi trụy,…). Qua công tác thanh tra đã có biện pháp chấn chỉnh kịp thời các sai phạm đồng thời đã tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định có liên quan của Trung ương và địa phương cho chủ các cơ sở kinh doanh để tránh những vi phạm trong quá trình trong hoạt động kinh doanh đại lý internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
3.png
Đoàn Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra hoạt động Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Pleiku
Trong thời gian tới, để công tác quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Gia Lai đi vào nề nếp, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tăng cường phối phợp tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND; Nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện tốt các văn bản của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh trong lĩnh vực quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để định hướng, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực Internet, trò chơi điện tử trên mạng đến mọi người dân để nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực Internet, trò chơi điện tử trên mạng; Đồng thời cung cấp thông tin tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, hướng dẫn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về sử dụng thông tin trên Internet để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ biết tự sàng lọc, khai thác những nội dung thông tin có lợi, loại bỏ những thông tin xấu, độc hại trên Internet; Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện hơn nữa việc đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan của các cơ sở kinh doanh đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Tăng cường phối hợp với Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động kinh doanh Đại lý internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Gia Lai./.
Đinh Thế Danh