CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Bưu chính-Viễn thông > Gia Lai: Triển khai thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch v

Gia Lai: Triển khai thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày đăng bài: 10/06/2020
Với mục đích nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và Bưu điện trong việc thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, góp phần thực hiện mục tiêu cải cách hành chính, tinh giản biên chế; phát huy hiệu quả của mạng bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư thông qua việc có nhiều dịch vụ công mới được cung cấp qua mạng bưu chính công cộng. Ngày 10/5/2019, UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất chủ trương triển khai thí điểm Đề án chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích, cách thức triển khai là do UBND các huyện thí điểm tự thống nhất với Bưu điện tỉnh lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Các đơn vị tham gia gồm: thành phố Pleiku, huyện Chư Sê, Mang Yang, Ia Grai, Krông Pa triển khai thực hiện thí điểm việc một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích. Một số Bộ phận Một cửa cấp xã đã chính thức chuyển về Điểm Bưu điện Văn hóa xã để thực hiện nhiệm vụ chuyển giao: UBND xã Ia Rsươm thuộc UBND huyện Krông Pa, UBND xã Ia Tô thuộc UBND huyện Ia Grai, UBND xã Dak ya thuộc UBND huyện Mang Yang, UBND thị trấn Phú hòa thuộc UBND huyện Chư Păh.
9.png
Sau thời gian triển khai thực hiện, Đề án phát huy được hiệu quả: đã hỗ trợ công tác truyền thông, nâng cao nhận thức và hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (phát sinh 17 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3); nâng cao hiệu quả sử dung mạng bưu chính công công; tạo điều kiện để Bưu điện tỉnh Gia Lai tham gia thực hiện một số công đoạn, công việc trong cung ứng dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Một cửa. Tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI của các đơn vị, địa phương tham gia Đề án thí điểm này tăng lên đáng kể (đạt tỷ lệ 41%).
Trên cơ sở những kết quả đạt được, ngày 21/02/2020, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND về việc Ban hành Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Gia Lai để Bưu điện thực hiện. Theo đó: Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung vào việc Bưu điện tỉnh tham gia tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện và xã. Cụ thể: cấp tỉnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; cấp huyện: Bộ phận Một cửa thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện; cấp xã: Bộ phận Một cửa UBND cấp xã.
10.png
Các lĩnh vực, TTHC được lựa chọn để chuyển giao theo tiêu chí từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp theo lộ trình phù hợp với năng lực của Bưu điện. Đề án hướng đến việc chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trên tất cả các lĩnh vực để Bưu điện thực hiện, đồng thời lựa chọn vị trí đặt Bộ phận Một cứa các cấp tại trụ sở Bưu điện khi có đủ điều kiện cần thiết để việc thực hiện TTHC của các  tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, từng bước thực hiện thống nhất thông qua hệ thống Bưu điện trên toàn tỉnh.
 Đề án được chia làm 2 giai đoạn để thực hiện cụ thể như sau:
 Giai đoạn 1: Tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 49/TB-VP ngày 10/5/2019 cho đến hết năm 2020: Đồng thời mở rộng thực hiện tại tất cả Bộ phận Một cửa cấp huyện. Đối với cấp xã: Giao UBND cấp huyện căn cứ vào Đề án được phê duyệt, tình hình thực tế của mỗi địa phương thống nhất với Bưu điện xác định, lựa chọn những đơn vị phù hợp, có đủ điều kiện cần thiết để triển khai trong năm 2020, với chủ trương là nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết TTHC.
 Giai đoạn 2: Từ đầu năm 2021 trở đi, tổ chức tổng kết Đề án, tùy vào tình hình thực tế, mở rộng và chuyển giao sâu hơn các nhiệm vụ.
Việc thực hiện thí điểm Đề án sẽ góp phần giúp UBND cấp huyện tiết kiệm đầu tư một khoản kinh phí lớn ban đầu để xây dựng trụ sở làm việc, đầu tư cơ sở vật chất cho bộ phận Một cửa; giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp phục vụ tại Bộ phận Một cửa để tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan…qua đó góp phần nâng cao chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh và địa phương./.
Lan Xuân