CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Bưu chính-Viễn thông > Chương trình viễn thông công ích góp phần thu hẹp khoảng cách thụ hưởng thông tin

Chương trình viễn thông công ích góp phần thu hẹp khoảng cách thụ hưởng thông tin

Ngày đăng bài: 10/06/2020
Thông tin và truyền thông là một bộ phận quan trọng của kết cấu kinh tế - xã hội. Phát triển Thông tin và truyền thông là tiền đề quan trọng để nâng cao dân trí, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Thực hiện Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 và Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 16/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020, ngày 14/02/2020 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT Quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. Theo đó:
Kể từ 01/4/2020, các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia có đăng ký nhận hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích sẽ được hỗ trợ dịch vụ điện thoại cố định mặt đất trả sau gắn với một số thuê bao điện thoại cố định mặt đất của chỉ một doanh nghiệp viễn thông (hỗ trợ cước phí 20.000 đồng/tháng/thuê bao) và dịch vụ thông tin di động mặt đất trả sau gắn với một số thuê bao dịch vụ thông tin di động mặt đất của chỉ một doanh nghiệp viễn thông (hỗ trợ cước phí 45.000 đồng/tháng/thuê bao).
8-(1).png
Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT không chỉ quy định việc phổ cập dịch vụ viễn thông cho người dân mà còn thực hiện hỗ trợ duy trì hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng còn đang hoạt động, có ít nhất 03 máy tính truy nhập Internet để trực tiếp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng dịch vụ và thuộc phạm vi Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 theo Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ , trong đó có các điểm Bưu điện- Văn hóa xã (BĐ-VHX) với mức hỗ trợ 1.500.000/tháng/điểm. Qua đó, đã nâng cao điều cơ sở vật chất, trang thiết bị, năng lực cung cấp dịch vụ của điểm BĐ-VHX, làm cho điểm BĐ-VHX ngày càng khang trang hơn. Chính điều này đã góp phần đem lại cơ hội cho nhiều người dân khu vực nông thôn được tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ Internet để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.
Chương trình viễn thông công ích giai đoạn 2016 - 2020 có nhiều điểm mới, khắc phục được những hạn chế của các chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn trước. Giai đoạn này, chương trình đã được điều chỉnh, xem xét từng nhóm đối tượng hỗ trợ theo quy định của Nhà nước, trong đó chú trọng tới đối tượng thụ hưởng là các hộ nghèo, hộ cận nghèo,… nhằm mang lại dịch vụ thông tin liên lạc với chi phí hợp lý.
Với quyết tâm chính trị trong triển khai thực hiện, chương trình Viễn thông công ích hy vọng sẽ đem lại những hiệu quả thiết thực cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, các hộ nghèo, hộ cận nghèo được sử dụng dịch vụ thông tin liên lạc. Qua đó rút ngắn khoảng cách thụ hưởng thông tin giữa các vùng miền và cộng đồng dân cư, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương./.
Thế Danh