CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Thông tin - Báo chí - Xuất bản > Gia Lai: Tổ chức Cuộc thi báo chí tuyên truyền về Cải cách hành chính tỉnh Gia Lai năm

Gia Lai: Tổ chức Cuộc thi báo chí tuyên truyền về Cải cách hành chính tỉnh Gia Lai năm 2020.

Ngày đăng bài: 10/06/2020
Nhằm khẳng định vai trò của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, nhà báo các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tích cực thông tin, tuyên truyền, những chủ trương, chính sách và những hoạt động của công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Báo Gia Lai, Đài Phát thanh- Truyền hình Gia Lai tổ chức Cuộc thi Báo chí tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Gia Lai năm 2020.
Đối tượng tham gia cuộc thi là nhà báo, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí địa phương; các cơ quan báo chí trung ương, ngành và tỉnh thành khác thường trú hoặc hoạt động thường xuyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai (đã đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông); Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố.
Một số nội dung được gợi ý cho các tác phẩm báo chí viết về công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Gia Lai như: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của công tác CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quan hệ giữa CCHC với cải thiện môi trường kinh doanh ở tỉnh; Tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; các hoạt động liên quan đến công tác CCHC; Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị- xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ, của tỉnh; kết quả thực hiện công tác CCHC trong năm 2019 của tỉnh; Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong CCHC ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình CCHC.
Cá nhân, đơn vị tham gia dự thi tự lựa chọn chủ đề tham dự Cuộc thi, các tác phẩm dự thi bám sát chủ đề về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cuộc thi không giới hạn số lượng tác phẩm tham gia (thuộc các loại hình báo chí như: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí đã được phát sóng, xuất bản trong năm 2019 và năm 2020, thời gian xuất bản, phát sóng từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 30/9/2020, đồng thời chưa đạt giải tại các cuộc thi từ cấp tỉnh, bộ, ngành và giải quốc gia), có nội dung phù hợp với tiêu chí cuộc thi của các tác giả, nhóm tác giả tham dự.
Cuộc thi là dịp để ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Gia Lai. Thông qua cuộc thi, đơn vị tổ chức mong muốn phát huy vai trò tích cực của các cơ quan thông tin truyền thông trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực cũng như những mặt hạn chế trong công tác CCHC, tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC tại các cơ quan, địa phương được phản ánh ánh đầy đủ, kịp thời, rộng rãi, đúng đối tượng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Dự kiến thời gian chấm giải, tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi vào tháng 11/2020./.
          Hải Yến
Các tin khác

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động in trên địa bàn tỉnh Gia Lai (17/06/2020)

Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh- truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Gia Lai. (15/06/2020)

Tăng cường truyền thông chống kỳ thị một số nhóm người trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai (15/06/2020)

Sở Thông tin và Truyền thông: Tổng kết 05 năm công tác tuyên truyền Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai. (10/06/2020)

Triển khai thiết lập Cụm Thông tin cơ sở tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. (10/06/2020)

Gia Lai: Tổ chức Cuộc thi báo chí tuyên truyền về Cải cách hành chính tỉnh Gia Lai năm 2020. (10/06/2020)

Hội nghị Giao ban Báo chí đầu Xuân Canh Tý 2020 (05/02/2020)

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra (01/02/2020)

Mong muốn báo chí đồng hành với Chính phủ trong phục vụ người dân, doanh nghiệp (04/01/2020)

Sở Thông tin và Truyền thông: Đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện Công tác dân tộc theo Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX về Công tác dân tộc (02/01/2020)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >|