CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Thông tin - Báo chí - Xuất bản
Kết quả 02 năm Thực hiện Đề án Truyền thông về phòng, chống ma túy ...
Kết quả 02 năm Thực hiện Đề án Truyền thông về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ngày 20/12/2017, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông phê duyệt Quyết định ban hành Đề án Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ. Mục tiêu chung hướng đến của Đề án là nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy; phát huy những thành tích, kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế tồn tại trong công tác tuyên truyền góp phần kiềm chế sự gia tăng tệ nạn ma túy. Trong các năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã cùng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án trên.

Default news teaser image
Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020”; Tiếp tục thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; cung cấp thông tin kịp thời về tình hình biển, đảo; chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan đim sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Ngày 12/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 528/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Giai đoạn 2019-2020: Tỉnh Gia Lai được đầu tư, lắp đặt 10 Đài truyề...
Giai đoạn 2019-2020: Tỉnh Gia Lai được đầu tư, lắp đặt 10 Đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo về thông tin của Đảng và Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông và chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; bắt đầu từ tháng 3/2019 đến tháng 6/2019, Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingruop) đã phối hợp với Cục Thông tin cơ sở, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai tiến hành khảo sát thực tế và lựa chọn 10 xã thuộc 08 huyện để đầu tư lắp đặt miễn phí đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai triển khai lắp đặt và bàn...
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai triển khai lắp đặt và bàn giao phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại các huyện, xã
Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02 tháng 6 năm 2017 của  Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc trang bị, quản lý, sử dụng bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại các huyện, xã của tỉnh Gia Lai năm 2019 (nguồn kinh phí thuộc Dự án "Truyền thông và giảm nghèo về thông tin" năm 2019 trên địa bàn tỉnh), từ ngày 28 tháng 8 năm 2019 đến ngày 10 tháng 9 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã tổ chức triển khai lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện Kông Chro và 14 xã đặc biệt khó khó khăn của 04 huyện nghèo thuộc tỉnh Gia Lai, bao gồm: xã Đăk Smar, xã Kông Lơng Khơng, xã Lơ Ku, xã Krong (huyện Kbang); xã Đăk Pơ Pho, xã Chư Krey, xã SRó, xã Đăk Tơ Pang (huyện Kông Chro); xã Ia Kdăm, xã Ia Broắi, xã Pờ Tó (huyện Ia Pa); xã Uar, xã Chư Gu, xã Ia Dreh (huyện Krông Pa).

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI: TỔ CHỨC TẬP HUẤN BỒI DƯỠ...
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI: TỔ CHỨC TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHỤ TRÁCH ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ NĂM 2019
Nằm trong kế hoạch hoạt động thông tin cơ sở hàng năm, vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã tổ chức 03 lớp tập huấn kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở năm 2019 (tập huấn).

Default news teaser image
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GIA LAI: PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI” NĂM 2019
Triển khai thực hiện Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh  Gia Lai về việc phê duyệt Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; Nhằm góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân về Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030. Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức phát động Cuộc thi “Tuyên truyền, quảng bá Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2019.

Default news teaser image
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2019
Ngày 26/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại cho cán bộ, công chức phụ trách công tác thông tin đối ngoại của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

3.jpg

Default news teaser image
GIA LAI: ĐỐI THOẠI VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI
Sáng 10-9, tại TP. Pleiku, hơn 250 đại biểu của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tham dự hội nghị tư vấn, đối thoại về việc thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) do BHXH Việt Nam tổ chức.


Default news teaser image
Ra mắt sách ảnh "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"
Nhà xuất bản Thông tấn (Thông tẫn xã Việt Nam) phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng và Bảo tàng Hồ Chí Minh vừa biên soạn, xuất bản cuốn sách ảnh “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)”.


Default news teaser image
Phát động Giải báo chí chủ đề “Văn hóa ứng xử”

Chiều ngày 19/8/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động Giải báo chí về chủ đề “Văn hóa ứng xử” do Bộ TT&TT, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch (VHTT&DL) và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức. Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo - Trưởng Ban Tổ chức, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy và Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi - Phó Trưởng Ban Tổ chức đồng chủ trì buổi lễ. |<  <  1 2 3 4  >  >|