Kết quả hoạt động in trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020

Kết quả hoạt động in trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020

    Thời gian qua, cùng với sự phát triển của ngành in cả nước, các cơ sở in trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang đi vào hoạt động ổn định, đúng pháp luật và ngày càng phát triển. Dưới sự quản lý chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, hoạt động của các cơ sở in trên địa bàn tỉnh đã tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng theo quy định của Luật Xuất bản.
     Hiện tại trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 08 cơ sở in được cấp phép hoạt động, trong đó Sở Thông tin và Truyền thông đã cấp 05 giấy phép hoạt động in và 02 giấy xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in; 01 cơ sở in đứng chân trên địa bàn tỉnh được Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động và 80 cơ sở in nhỏ lẻ dưới hình thức hộ gia đình. Tính đến ngày 31/12/2020, hoạt động lĩnh vực in của tỉnh Gia Lai đạt 2.527.791.000 trang in, doanh thu đạt 53.695.000.000 đồng, giảm 2,37% so với cùng kỳ năm ngoái. Do ngay từ đầu năm 2020 tình hình dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp nên đã ảnh hưởng đến nhu cầu in trên địa bàn tỉnh. Các cơ sở in đáp ứng hầu hết nhu cầu in trong tỉnh và đã tiếp cận được thị trường các tỉnh lân cận.

8.png
    Trong thời gian qua, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở in hoạt động có hiệu quả Sở TT&TT đã ban hành các văn bản hướng dẫn gửi các địa phương, các cơ sở in, photocopy trong toàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực in. Đồng thời, đã công bố đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực in, photocopy theo quy định của Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ. Sở đã tiếp tục tuyên truyền Luật Xuất bản, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật đến các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực in. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai đăng, phát các tin, bài tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên chuyên mục Thông tin và Truyền thông của đài; đăng tải Luật, hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản trên Bản tin Thông tin và Truyền thông, WebSite của Sở tại địa chỉ http://tttt.gialai.gov.vn; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức xuất bản bản tin đăng tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các ấn phẩm của bản tin nội bộ. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các cơ sở in, đồng thời đưa hoạt động in đi vào nề nếp, nâng cao hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện và thi hành pháp luật trong toàn tỉnh.
    Về công tác giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực in được Sở quan tâm triển khai thực hiện, năm 2020 Sở đã cấp 01 Giấy phép hoạt động in. Trong năm 2020, Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Gia Lai do Sở TT&TT chủ trì đã tiến hành 02 đợt kiểm tra xác minh việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động in, photocopy trước kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và kiẻm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động in, photocopy của các cơ sở, địa điểm kinh doanh. Qua kiểm tra, đa số các cơ sở đã chấp hành nghiêm chỉnh Luật Xuất bản và các văn bản pháp luật có liên quan. Ngoài ra, để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực in Sở đã phối hợp với Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh, Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm bắt thị trường, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động in, photocopy trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với Cục Xuất bản - In - Phát hành rà soát danh sách chi nhánh/xưởng sản xuất của của cơ sở in có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố khác đang hoạt động trên địa bàn Gia Lai; tăng cường các hoạt động kiểm tra có hiệu quả; tổ chức kiểm tra, rà soát ngăn chặn việc chào bán sách “giả”, in lậu, in tăng giá bìa.
     Trong thời gian tới, Sở TT&TT sẽ nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực in, trợ giúp, giải quyết những khó khăn, vướng mắc gặp phải cho các cơ sở in trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về in ấn góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện mức lương bình quân cho những người hoạt động in ấn trên địa bàn tỉnh, ngày càng có nhiều sản phẩm in có chất lượng đáp ứng nhu cầu thị hiếu chung của xã hội./.
Lê Quế
 

Quay lại