CHUYÊN MỤC
Bà: Nguyễn Thanh Thủy.

- Chức vụ: Chánh văn phòng
- Điện thoại cố định: 0269.3871622 
- Điện thoại di động: 0983638129
- Email:thuynt.stttt@gialai.gov...