CHUYÊN MỤCÔng: Nguyễn Văn Minh.

- Chức vụ: Trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông
- Điện thoại cố định: 0269.2210709
- Điện thoại di động: 0935039479
- Email:minhnv.stttt@gialai.gov.vn