CHUYÊN MỤCBà: Lê Vân Anh.

- Chức vụ: Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản
- Điện thoại cố định: 02693.715290
- Điện thoại di động: 0931182079
- Email: anhlv.stttt@gialai.gov.vn