CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương > Thông tin, báo chí, xuất bản > Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và

Thông tư: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

Số hiệu: 23 /2014/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Bắc Son -Bộ Trưởng
Ngày ban hành: 29/12/2014 Ngày hiệu lực: 15/02/2015
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: