CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương > Thông tin, báo chí, xuất bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
367/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bệnh cúm gia cầm,giai đoạn 2019-2025 26/03/2019
38/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới 26/12/2016
49/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ nhà báo 26/12/2016
48/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Quy định chi tiết việc hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san 26/12/2016
197/VNMAC-KHĐP Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam Công văn V/v tham gia cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam" 24/03/2020
Đề cương Ban Tuyên giáo Trung ương Đề cương Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 23/12/2019
2283/BTTTT-CBC Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Về việc thông tin, tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma tuý 22/06/2020
10/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Chị thị về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc 22/04/2019
19/2012/QH13 Quốc Hội Luật Luật Xuất bản 2012 20/11/2012
2266/BTTTT-TTCS Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn V/v tuyên truyền Quyết định số 757/QĐ-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ 19/06/2020