CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương > CNTT và điện tử
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
897/2009/CT-BNG Thủ tướng chính phủ Chỉ Thị Về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành ngoại giao
1862/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Về việc Quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông
97/2009/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện.
06/2009/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.
1987/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Ban hành Chương trình khung, mẫu Giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.
42/2009/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 42/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước
12/2010/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 12/2010/TT-BTTTT ngày 18/05/2010 quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin
25/2010/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 25/2010/TT-BTTTT ngày 15/11/2010 quy định việc thu thập, sử dụng chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
32/2017/TT- BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 32/2017/TT- BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định về việc cung cấp DVC TT và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
39/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ TT&TT về việc ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước