CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương > CNTT và điện tử
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
05/10/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị
14/2010/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
37/2009/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT ngày 14/12/2009 của Bộ TT&TT về việc Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
10/2008/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ TT&TT về việc Quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"
06/2008/TTLT-BTTTT-BCA Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Công An Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA ngày 28/11/2008 của Bộ TT&TT và Bộ Công an Về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin
49/QĐ-ƯDCNTT Ủy ban ứng dụng CNTT Quyết định Quyết định số 49/QĐ-ƯDCNTT ngày 25/07/2014 của Ủy ban Quốc gia về ƯD CNTT về việc Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin
154/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ về việc Quy định về khu Công nghệ thông tin tập trung
09/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội
03/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 về việc Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
01/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT ngày 20/02/2014 về việc Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng ngồn vốn ngân sách nhà nước