CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương > CNTT và điện tử
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1694/BTTTT-CNTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn V/v hướng dẫn yêu cầu an toàn thông tin cơ bản đối với hệ thống thông tin kết nối vào mạng TSLCD. 31/05/2019
45/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin 29/12/2017
2392/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định 2392/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017 về việc Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện 25/12/2017
03/2020/TT-BTTTT Bộ TT&TT Thông tư Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. 24/02/2020
04/2020/TT-BTTTT Bộ TT&TT Thông tư Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 24/02/2020
3575/BTTTT- THH Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn V/v hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg./. 23/10/2018
13/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/06/2017 của Bộ TT&TT V/v Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia 23/06/2017
2132/BTTTT-VNCERT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn 2132/BTTTT-VNCERT ngày 18/7/2011 về việc hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho cổng/trang thông tin điện tử 18/07/2011
29/CATTT-TTTV Cục ATTT Công văn Công văn 29/CATTT-TTTV ngày 18/01/2018 của Cục ATTT về việc cảnh báo chiến dịch tấn công lừa đảo thông qua các ch ươ ng trình khuyến mại, giảm giá, tặng quà tri ân cho khách hàng 18/01/2018
28/2018/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước 12/07/2018