CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3037/KH-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch về việc triển khai chương trình hành động thực hiện Chị thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc 09/09/2019
05/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 11/01/2019
5649/BCT-ĐB Bộ Công thương Công văn V/v phối hợp tuyên truyền, phổ biến về Hiệp định CPTPP 06/08/2019
688/TTCS-TT Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn V/v cung cấp nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2019 14/08/2019
1221/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình sô mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Gia Lai./. 08/06/2019
Công văn số 2455A/BTTTT-THH Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Về việc ban hành văn bản hướng dẫn mẫu hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin 29/07/2019
2558/BTTTT-CBĐTW Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Công bố tài liệu hướng dẫn việc xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối các hệ thống HNTH; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp trực tuyến 02/08/2019
Ban Tuyên giáo Trung ương Đề cương Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV 08/07/2019
736/QĐ-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quyết định Quyết định ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 29/05/2019
1694/BTTTT-CNTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn V/v hướng dẫn yêu cầu an toàn thông tin cơ bản đối với hệ thống thông tin kết nối vào mạng TSLCD. 31/05/2019