CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2323/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2⋅0 31/12/2019
Đề cương Ban Tuyên giáo Trung ương Đề cương Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 23/12/2019
4597/BTTTT-PTTH&TTĐT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Tăng cường sử dụng số liệu đo lường khán giả truyền hình để nâng cao chất lượng đánh giá hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền thiết yếu qua hệ thống truyền hình tại địa phương 19/12/2019
4597/BTTTT-PTTH&TTĐT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Tăng cường sử dụng số liệu đo lường khán giả truyền hình, để nâng cao chất lượng đánh giá hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền thiết yếu qua hệ thống truyền hình tại địa phương 19/12/2019
1746/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 04/12/2019
Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông Biểu mẫu BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐÀI TRUYỀN THANH CẤP XÃ VÀ CƠ SỞ TRUYỀN THANH-TRUYỀN HÌNH CẤP HUYỆN NĂM 2019 05/12/2019
12/2019/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 04/11/2019
3933 BTTTT-CBC Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Về việc thông tin, tuyên truyền Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 05/11/2019
15/2019/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu biên phòng do Bộ Quốc phòng quản lý 28/03/2019
10/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Chị thị về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc 22/04/2019