CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 >  >|
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
06/2008/TTLT-BTTTT-BCA Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Công An Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA ngày 28/11/2008 của Bộ TT&TT và Bộ Công an Về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin
22/2008/QH12 Quốc hội Luật Luật Công chức số 22/2008/QH12
90/2008/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định của Chính phủ số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2008 về chống thư rác
85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ VH TT & DL Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch Hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
01/2008/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Thông tư 01/2008/TT-BNV ngày 15/01/2008 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỹ luật đối Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc công ty Nhà nước
59/2006/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
80/2005/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Thông tư số 80/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cao đẳng phù hợp với chuyên môn đang làm
116/2003/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
38/2001/PL-UBTVQH10 Ủy ban thường vụ Quốc hội Pháp lệnh Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội