CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Thông tin báo chí, xuất bản > Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục th

Kế hoạch: Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Số hiệu: 110/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Huỳnh Nữ Thu Hà
Ngày ban hành: 13/01/2020 Ngày hiệu lực: 13/02/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: