CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Thông tin báo chí, xuất bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
76/KH-BCĐ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu Kế hoạch Kế hoạch triển khai các hoạt động đáp ứng phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 25/09/2020
12/CT-UBND UBND tỉnh Gia Lai Chỉ thị Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai 22/09/2020
10/KH-BCĐLNATTP Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Kế hoạch Kế hoạch triển khai truyền thông đảm bảo ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2020 04/09/2020
Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền theo tài liệu của BTGTW và BTGTU
1800/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai các công tác tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X 03/09/2020
405/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Gia Lai 19/08/2020
1722/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 20/08/2020
308-KH/TU Tỉnh ủy Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày CMTT thành công và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 15/08/2020
1692/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg, ngày 13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị định số 96/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án 18/08/2020
1691/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP, ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái tạo hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 18/08/2020