CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Thông tin báo chí, xuất bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
17 NQ-UBBC Ủy ban Bầu cử ĐBQH Khóa XV và ĐBHĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai Nghị quyết Nghị quyết về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh GL khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử 23/02/2021
12/CT-UBND UBND tỉnh Gia Lai Chỉ thị Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai 22/09/2020
1101/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin” đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 22/05/2020
1101/KH-UBND UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của TTCP "Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin" đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 22/05/2020
69/KH-UBND UBND huyện Phú Thiện Kế hoạch Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tác Biểu trưng (logo) huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai 22/04/2021
894/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Gia Lai 22/04/2020
898/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 278-KH/TU ngày 17/02/2020 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh 22/04/2020
833/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 22/04/2019
834/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch tổ chức chương trình "Hành trình đỏ" năm 2019 tại Gia Lai 22/04/2019
837/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Gia Lai 22/04/2019