CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Thông tin báo chí, xuất bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1596/KH-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku Kế hoạch KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày hành lập độ thị PLeiku (03/12/1929 - 03/12/2019), dự kiến Lễ đón nhận Quyết định công nhận thành phố PLeiku là đô thị Loại I, trực thuộc tỉnh Gia Lai. 24/07/2019
31-HD/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn Hướng dẫn kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021) 24/06/2021
614/UBND-NC Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn Về việc đảm bảo phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại khu dân cư, hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh 24/05/2021
1105/KH-UND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ và Kế hoạch số 219-KH-TU ngày 03/5/2019 của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc ùn tắc giao thông" 24/05/2019
927/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, giai đoạn 2020-2025 24/04/2020
873/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá trên địa bàn tỉnh Gia Lai 24/04/2019
872/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa abnf tỉnh Gia Lai 24/04/2019
2509/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên địa bàn tỉnh Gia Lai 24/12/2020
63/2019/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định QĐ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải do UBND tỉnh Gia Lai ban hành 24/12/2019
2932/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 11/11/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) về phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, định hướng đến năm 2040 24/12/2019