CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Thông tin báo chí, xuất bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
146/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi, kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2018 của tỉnh 28/03/2019
02/CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Chỉ thị Chỉ thị Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh 28/02/2020
2135/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch Về việc triển khai tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 27/09/2019
08/KH-BCĐ896 Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019 27/06/2918
1437/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "nang cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn tỉnh Gia Lai 27/06/2019
1442/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch tổ chức các hoạt động lỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019) 27/06/2019
01/CT-BCĐCTMTQG BCĐ các chương trình MTQG Chương trình Chương trình công tác năm 2019 của BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020 27/06/2019
1106/UBND-CNXD Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới, Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 27/05/2019
06/CĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công điện Công điện về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2019 27/04/2019
2130/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019, năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 26/09/2019