CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Thông tin báo chí, xuất bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 >  >|
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
31/2019/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Giao thông vận tải do UBND tỉnh Gia Lai ban hành 01/10/2019
639/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch Phát động phong trào thi đua đặc biệt "Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vũng giai đoạn 2016 - 2020" trên địa bàn tỉnh Gia Lai 28/03/2019
Danh sach co quan bao chi Sở Thông tin và Truyền thông Danh sách Danh sách Cơ quan đại diện, văn phòng thường trú, phóng viên thường trú hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đã đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền theo tài liệu của BTGTW và BTGTU