CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Thông tin báo chí, xuất bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2002/ĐA-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Đề án Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã (chưa đạt 50% cả 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số) của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2021 13/09/2019
128-HD/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 13/08/2020
1743/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 2019 13/08/2019
1744/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện QĐ số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" trên địa bàn tỉnh Gia Lai 13/08/2019
1280/UBND-KGVX Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn Về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2019 13/06/2019
999/UBND-KGVX Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn V/v triển khai thực hiện một số công tác trẻ em năm 2019 13/05/2019
541/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai Đề án"Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Gia Lai 13/03/2020
544/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/2/2020 của Thủ tướng CP về giải pháp thúc đẩy tăng cường năng suất lao động quốc gia 13/03/2020
05/CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Chỉ thị Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020 13/03/2020
534/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2019 "An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe gắn máy". 13/03/2019