CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Thông tin báo chí, xuất bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
02/HĐPHPBGDPL Hội đồng Phổ biến GDPL tỉnh Gia Lai Công văn V/v hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020 09/01/2020
12/KL-BCĐ BCĐ THADS tỉnh Thông báo Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ THADS tỉnh tại cuộc họp tổng kết công tác BCĐ THADS năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 07/01/2020
49/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 256-KH ngày 27/9/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 08/01/2020
1216/2019/CV-WATERCOD TT bảo tồn và phát triển tài nguyên nước Công văn V/v hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi ảnh 26/12/2019
02/TB-UBND UBND phường Tây Sơn Thông báo V/v tổ chức chợ hoa xuân Canh Tý năm 2020 trên địa abnf phường Tây Sơn 09/01/2020
11/CT-UBND UBND tỉnh Gia Lai Chỉ thị Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 31/12/2019
107-HD/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn HD tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến tháng Tua Hai (26/01/1960 - 26/01/2020) 25/12/2019
63/2019/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định QĐ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải do UBND tỉnh Gia Lai ban hành 24/12/2019
2919/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 20/12/2019
2926/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thực hiện NQ số 09-NQ/TU ngày 03/7/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về Bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 23/12/2019