CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Thông tin báo chí, xuất bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
10/HĐPHPBGDPL Sở Tư pháp Công văn V/v hướng dẫn triển khai phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL 15/07/2019
824/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 15/04/2020
213/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin cơ sở tỉnh Gia Lai 15/03/2017
51/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030 15/01/2021
2051/UBND-KGVX Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn V/v thực hiện Kế hoạch số 145-KH/TU ngày 31/7/2018 của Tỉnh ủy Gia Lai về việc triển khai thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 14/09/2018
314/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định Về việc Ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 14/06/2019
1317/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch Về việc Thực hiện Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề "Giữ trọn ước mơ" 14/06/2019
418/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021 14/04/2021
3492/VP-KTTH Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn Về việc cập nhật danh sách cảnh báo sản phẩm có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại chống lẩn tránh thuế 14/10/2019
02-HD/BTGĐUK Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 14/01/2021