CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Thông tin báo chí, xuất bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1369/UBND-CNXD Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 142/TB-VPCP ngày 12/4/2019 của Văn phòng Chính phủ 20/06/2019
591/UBND-KGVX Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn V/v triển khai công tác trẻ em năm 2020 20/03/2020
2919/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 20/12/2019
405/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Gia Lai 19/08/2020
474/KH-BCĐ Ban Chỉ đạo PCTP,TNXH&XDPTTDBVANTQ Kế hoạch Kế hoạch tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2019 19/07/2019
147/TB-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Thông báo Thông báo kết luận của TT HĐND tỉnh tại chương trình tiếp xúc đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em tỉnh Gia Lai năm 2019 19/06/2019
309/QĐ-SNNPTNT Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất - tiêu thụ nông sản giữa tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Lộc Trời trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 19/05/2021
398/CAT-BCNDA4 Công an Tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thực hiện dự án 4 : Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người năm 2020 19/03/2020
398/CAT-BCNDA4 Công an Tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thực hiện dự án 4 : Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người năm 2020 19/03/2020
323/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Gia Lai 19/03/2020