CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản khác > V/v truyền thông, vận động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại

Công văn: V/v truyền thông, vận động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức

Số hiệu: 347/STP-PBGDPL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai Người ký: Lê Thị Ngọc Lam
Ngày ban hành: 12/03/2021 Ngày hiệu lực: 12/3/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: