CHUYÊN MỤC








Trang chủ > Văn bản > Văn bản khác > Hướng dẫn việc công bố, thảo luận lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại

Hướng dẫn: Hướng dẫn việc công bố, thảo luận lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Số hiệu: 01-HD/TU Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh ủy Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 16/10/2020 Ngày hiệu lực: 16/10/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: