CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản khác > Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, l

Hướng dẫn: Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Số hiệu: 151-HD/BTGTW Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Ban Tuyên giáo Trung ương Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 10/09/2020 Ngày hiệu lực: 10/9/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: