CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT > Lĩnh vực khác > Về việc Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch

Quyết định: Về việc Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 07/QĐ-STTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Hùng-Giám đốc Sở
Ngày ban hành: 10/01/2017 Ngày hiệu lực: 10/01/2017
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: