CHUYÊN MỤCTrang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
08/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2021 – 2025 12/01/2021
9833-CV/BTGTW Ban Tuyên giáo Trung ương Công văn V/v tuyên truyền kết quả kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV 07/12/2020
Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông Đề cương “Đề cương tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh” và “Đề cương tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế”. 30/12/2020
14-HD/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 29/12/2020
797/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 Ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 31/12/2020
796/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 Về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai, phiên bản 2.0 31/12/2021
44/2020/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông
46/2020/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Ban hành Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện
47/2020/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Ban hành Định mức khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông
160-HD/BTGTW Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn Hướng dẫn về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021) 03/12/2020