CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov) > Về việc thực hiện chỉ đạo của TTCP về phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 309/TB-VPCP ngày

Về việc thực hiện chỉ đạo của TTCP về phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 24/8/2020 của VPCP

Ngày đăng bài: 28/08/2020
Công văn số 1773/UBND-KGVX ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh tại đây