CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov) > Về việc thực hiện chỉ đạo của TTCP về phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 283/TB-VPCP ngày

Về việc thực hiện chỉ đạo của TTCP về phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của VPCP

Ngày đăng bài: 11/08/2020
Công văn số 1633/UBND-KGVX ngày 10/8/2020 tại đây