CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov) > Về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng bài: 26/10/2020
Công văn số 3620/VP-KGVX ngày 23/10/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây