CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov) > Về việc thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của TTCP về phòng, chống dịch bệnh Covid-1

Về việc thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của TTCP về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng bài: 29/09/2020
Công văn số 3246/VP-KGVX ngày 25/9/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  tại đây