CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov) > Về việc dừng đón nhận công dân của tỉnh Gia Lai đang trạm trú tại thành phố Đà Nẵng về nơi cư trú

Về việc dừng đón nhận công dân của tỉnh Gia Lai đang trạm trú tại thành phố Đà Nẵng về nơi cư trú

Ngày đăng bài: 16/09/2020
Công văn số 1887/UBND-KGVX ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh tại đây