CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov) > Về việc chấn chỉnh đưa các thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa

Về việc chấn chỉnh đưa các thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ngày đăng bài: 11/08/2020
Công văn số 60/CV-BCĐ ngày 07/8/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại đây