CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông báo số 26/TB-UBND ngày 18/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai

Thông báo số 26/TB-UBND ngày 18/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022của Bộ trưởng Bộ Y tế

Ngày đăng bài: 19/04/2022
Thông báo tại đây
Các tin khác

Thông báo số 270/TB-BCĐ ngày 02/10/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ... (03/10/2022)

Thông báo số 268/TB-BCĐ ngày 25/9/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ... (26/09/2022)

Thông báo số 266/TB-BCĐ ngày 18/9/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ... (19/09/2022)

Thông báo số 264/TB-BCĐ ngày 11/9/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT... (13/09/2022)

Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng (08/09/2022)

Công văn số 1930/UBND-KGVX ngày 26/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống di... (29/08/2022)

Thông báo số 259/TB-BCĐ ngày 28/8/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT... (29/08/2022)

Kế hoạch số 249/KH-BCĐ ngày 03/8/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh về việc phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (Pfizer) do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ đợt 161 và 162 trên địa... (05/08/2022)

Thông báo số 248/TB-BCĐ ngày 31/7/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ... (01/08/2022)

Công văn số 2475/SYT-NVY ngày 26/7/2022 của Sở Y tế về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 (29/07/2022)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|