CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO về tình hình phương tiện và hàng hóa chờ xuất nhập khẩu t...
THÔNG BÁO về tình hình phương tiện và hàng hóa chờ xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
THÔNG BÁO về tình hình phương tiện và hàng hóa chờ xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Công văn số 35/UBND-KGVX ngày 07/01/2022 về việc thực hiện kết luận...
Công văn số 35/UBND-KGVX ngày 07/01/2022 về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy; phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn thực phẩm
Công văn số 35/UBND-KGVX ngày 07/01/2022 về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Phòng, chống...

Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 phê duyệt Kế hoạch triển k...
Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 phê duyệt Kế hoạch triển khai Cơ sở cách ly y tế tập trung và Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 Trại Tạm giam Công an tỉnh
Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 phê duyệt Kế hoạch triển khai Cơ sở cách ly y tế tập trung và Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 Trại Tạm giam Công an tỉnh

 |<  <  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  >  >|