CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Dự án: Giảm nghèo về thông tin năm 2020

Dự án: Giảm nghèo về thông tin năm 2020

Ngày đăng bài: 07/12/2020

1. Tên công trình: Thiết lập Cụm thông tin cơ sở tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

2. Loại, cấp, quy mô công trình: Công trình dân dụng cấp III.

3. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
   Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
   Điện thoại: 02693. 717.565

4. Đơn vị lập thiết kế và dự toán: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Vĩnh Giang (đối với hạng mục trụ đỡ màn hình Led).

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 
Cụm thông tin cơ sở bao gồm hệ thống các thiết bị điện tử màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt cố định tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, thuộc huyện Đức Cơ – là Cửa khẩu kinh tế trọng điểm của tỉnh Gia Lai và hệ thống trang thiết bị nghe nhìn phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, bao gồm:
  + Trụ đỡ màn hình led: Kết cấu móng, các cấu kiện bê tông đá 1x2 mác 250. Lớp lót đá 40x60 vxm mác 75, trụ chịu lực chính thộp ống D800x20, khung pano led dựng hình hộp, Hoàn thiện sơn nước toàn bộ công trình. Hệ thống chống sét hoàn chỉnh.
  + Cụm màn hình LED 02 mặt (bao gồm: bộ máy tính điều khiển và các thiết bị phụ trợ kèm theo). Diện tích màn hình 30m2 (5m x 6m), được lắp cố định trên trụ đỡ, đảm bảo an toàn thiết bị, an ninh thông tin cho hệ thống máy tính, phần mềm điều khiển và hệ thông kết nối truyền dẫn tới đơn vị quản lý nội dung thông tin, tuyên truyền.
  + Hệ thống trang thiết bị nghe, nhìn bao gồm: Trang âm công suất lớn, các thiết bị nghe, nhìn công nghệ kỹ thuật số, máy phát điện,..
  + Thiết lập quầy cung cấp thông tin nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của người dân, du khách đi qua cửa khẩu.

6. Địa điểm thực hiện công trình: Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

7. Tổng giá trị dự toán xây dựng công trình: 3.298.532.000 đồng

8. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 (được cấp theo Quyết định số Quyết định số 84/QĐ-UBND)..

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

11. Thuyết minh về hiệu quả đầu tư của dự án:
Thực hiện nhiệm vụ thiết lập cụm thông tin cơ sở tại khu vực cửa khẩu, biên giới, trung tâm giao thương thuộc dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.
Cập nhập, quảng bá kịp thời đến cộng đồng dân cư, khách nước ngoài các thông tin phục vụ nhiệm vụ chính trị, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và địa phương.