CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Nhiệm vụ: Bổ sung tính năng bảo mật cho thiết bị tường lửa của các Sở, ngành

Nhiệm vụ: Bổ sung tính năng bảo mật cho thiết bị tường lửa của các Sở, ngành

Ngày đăng bài: 24/04/2019
1. Tên nhiệm vụ: “Bổ sung tính năng bảo mật cho thiết bị tường lửa của các Sở, ngành”
2. Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3. Kinh phí: 2.090.000.000 đồng (Hai tỷ, không trăm chín mươi triệu đồng chẵn).
4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019).
5. Thời gian thực hiện: Năm 2019.
6. Tổ giúp việc: 1. Ông: Đặng Quang Khanh - Phó Giám đốc Sở  làm Tổ trưởng;
                            2. Bà: Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên;
                            3. Ông: Phan Đình Hiếu - Trưởng phòng Công nghệ thông tin làm thành viên;
                            4. Bà: Trần Thị Như Ý – Phụ trách Kế toán làm thành viên;
                            5. Bà: Huỳnh Thị Xuân Hà - Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính làm thành viên;
                            6. Ông: Huỳnh Ngọc Thạch - Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính làm thành viên kiêm                                                                                                                                                   Thư ký Tổ giúp việc;
                            7. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Quyên  – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin làm thành viên;
                            8. Bà: Nguyễn Nam Phương - Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin làm thành viên.
 
7. ​Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
  
Số
TT
Tên gói thầu Giá gói thầu (đồng) Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Ph/ thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Cung cấp bản quyền Web Protection cho thiết bị tường lửa
   2.055.948.400
 
 
Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019 Đấu thầu rộng rãi Một giai đoạn một túi hồ sở Tháng 3/2019 Hợp đồng trọn gói 60 ngày
2 Giám sát thi công gói thầu cung cấp bản quyền Web Protection cho thiết bị tường lửa
16.237.881
Ngân sách tỉnh Chỉ định thầu   Tháng 3/2018 Hợp đồng trọn gói Theo thời gian thực hiện mục (1)
  Cộng  2.072.186.281            
        Bằng chữ:  Hai tỷ, không trăm bảy mươi hai triệu, một trăm tám mươi sáu ngàn, hai trăm tám mươi mốt đồng.
8. Danh mục thiết bị thẩm định giá:
Số
TT
Diễn giải Đơn vị tính Số
lượng
Xuất xứ Ghi chú
1 Bản quyền WEB PROTECTION cho tường lửa SG 230 (license 03 năm)
* Web Protection RENEWAL, SG 230
(Bản quyền 03 năm) 
Phần mềm 22 Sophos
/Anh
 

9. Kết quả lựa chọn nhà thầu:
a) Cung cấp bản quyền Web Protection cho thiết bị tường lửa:
- Tên nhà thầu trúng thầu:
Công ty Cổ phần Tích hợp Hệ thống Nam Trường Sơn (địa chỉ: 114/17 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM).
- Giá trị trúng thầu: 2.054.200.000 đồng (Hai tỷ không trăm năm mươi bốn triệu hai trăm ngàn đồng chẵn)
Giá trúng thầu bao gồm thuế, chi phí cài đặt, chi phí bảo hiểm hàng hóa trước khi bàn giao và các chi phí khác
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần).
b) Giám sát thi công: Công ty TNHH TM-DV Hồng Khánh IT (địa chỉ: 51 Nay Der, Pleiku, Gia Lai).