CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Dự án: Nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Gia Lai và chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ cô

Dự án: Nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Gia Lai và chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng bài: 23/04/2019
1. Tên dự án: Nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Gia Lai và chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
2. Tổng dự toán của dự án1.000.0000.000 đồng (Một tỷ đồng).
3. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
4. Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019.
5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019.
6. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ: - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai); Sở Y tế tỉnh Gia Lai.
7. Quy mô nhiệm vụ:
- Nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đáp ứng các quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP  ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng chính phủ, Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc nâng cấp các chức năng của Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh  hoàn toàn kế thừa nền tảng công nghệ cũng như giải pháp kỹ thuật xây dựng của Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh hiện tại:
+ Ngôn ngữ lập trình Java
+ Công nghệ nền tảng Liferay Portal
+ Máy chủ ứng dụng web JBOSS
+ Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu PostgreSQL
- Chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Thông tư 23/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019
8. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện nhiệm vụ.
9. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Quyết định 97/QĐ-STTTT ngày 23/4/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Số
TT
Tên gói thầu Giá
gói thầu (đồng)
Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Gia Lai và chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến  
994.486.000
 
 
 
Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019 Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 5/2019 Hợp đồng trọn gói 150 ngày
  Cộng 994.486.000            
Bằng chữ: Chín trăm chín mươi bốn triệu, bốn trăm tám mươi sáu ngàn đồng.
10. Tổ giúp việc: Theo Quyết định số 20/QĐ-STTTT ngày 22/01/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai  
       1-.Bà: Ông Đặng Quang Khanh - Phó Giám đốc Sở  làm Tổ trưởng;
2- Bà: Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên;
3- Ông: Phan Đình Hiếu - Trưởng phòng Công nghệ thông tin làm thành viên;
4- Bà: Trần Thị Như Ý – Phụ trách Kế toán làm thành viên;
5- Bà: Huỳnh Thị Xuân Hà - Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính làm thành viên kiêm Thư ký Tổ giúp việc;
6- Ông: Huỳnh Ngọc Thạch - Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính làm thành viên.
7- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Quyên  – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin làm thành viên.
8- Bà: Nguyễn Nam Phương - Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin làm thành viên.
9- Ông: Nguyễn Văn Huỳnh – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai) làm thành viên.
10- Ông: Nguyễn Khương Duy – Phó Trưởng phòng Đào tạo - Ứng dụng Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai) làm thành viên.
 
   11. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Gia Lai và chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến”, với những nội dung sau: (Theo Quyết định số 113/QĐ-STTTT ngày 13/5/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông)
-  Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ Tâm Hợp Nhất (địa chỉ: Tầng 7, công viên phần mềm Đà Nẵng – Số 02 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng).
-  Giá trị trúng thầu: 994.486.000 đồng (Chín trăm chín mươi bốn triệu, bốn trăm tám mươi sáu nghìn đồng).
Giá hợp đồng bao gồm thuế, chi phí vận chuyển giao hàng và các chi phí khác.
-  Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần).