CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Nhiệm vụ: Dò quét lỗ hổng bảo mật hệ thống công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh G

Nhiệm vụ: Dò quét lỗ hổng bảo mật hệ thống công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 05/02/2020
1. Tên Nhiệm vụ: Dò quét lỗ hổng bảo mật hệ thống công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai
2. Cơ quan tổ chức xây dựng dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
 
3. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
4. Mục đích đầu tư:
- Giúp quản trị viên nắm được bức tranh tổng thể về vấn đề an ninh của toàn bộ hệ thống.
- Thiết lập hệ thống dò quét lỗ hỗng bảo mật cho hệ thống mạng và Website tỉnh Gia Lai nhằm bảo đảm an ninh thông tin trong hệ thống CNTT của các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh.
- Kiểm tra hệ thống có đảm bảo về tính bí mật, tính toàn vẹn, tính sẵn sàng của thông tin.
- Phát hiện lỗ hổng bảo mật của hệ thống.
- Phát hiện các nghi vấn về bảo mật để ngăn chặn.
- Ngăn ngừa các mối nguy hại tiềm ẩn.
- Hỗ trợ tổ chức trong việc chủ động phòng chống các cuộc tấn công mạng.
- Đáp ứng được tình trạng thiếu hụt nhân lực an ninh mạng trình độ cao của tổ chức.
- Chủ động bảo vệ toàn diện hệ thống 24/7
- Nâng cao năng lực ứng cứu, xử lý sự cố khi phát hiện các lỗ hổng bảo mật và các mối nguy hại tiềm ẩn của hệ thống.
- Nâng cao khả năng vận hành, chỉ huy và điều phối công tác ứng cứu trong hoạt động CNTT nói chung và ứng cứu an toàn thông tin nói riêng tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
- Tăng cường sự giám sát của lãnh đạo trong công tác chỉ huy và điều phối nguồn lực hợp lý xử lý các lỗ hổng bảo mật của hệ thống CNTTThực hiện nghiêm yêu cầu về an toàn thông tin trên môi trường Internet của Chính phủ; đảm bảo hoạt động an toàn, bảo mật trong trao đổi thông tin trên môi trường mạng của tỉnh Gia Lai nói riêng và trên không gian mạng nói chung.
5. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai).
6. Tổng dự toán: 1.774.000.000 (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm bảy mươi bốn triệu đồng chẵn). 
7. Hình thức đầu tư: Đầu tư mới
8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (Sự nghiệp kinh tế năm 2020)
9. Thời gian thực hiện: Năm 2020
10. Hình thức quản lý nhiệm vụ:  Chủ đầu tư trực tiếp quản lý nhiệm vụ
11. Ban quản lý: Theo Quyết định số 78/QĐ-STTTT ngày 09/4/2020 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
12. Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ BIGZ (địa chỉ: Số 06 đường Ngô Thị Liễu, phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).
13. ​Giá trị trúng thầu: 1.758.900.000 đồng. Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm năm mươi tám triệu, chín trăm ngàn đồng chẵn. (Mức giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10% và các chi phí liên quan khác).
14. Thời gian thực hiện hợp đồng: 100 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần).
15. ​Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, số 105 đường Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.