CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Dự án: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin năm 2020.

Dự án: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin năm 2020.

Ngày đăng bài: 14/07/2020
1. Tên dự án: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin năm 2020.
Gói thầu: Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại xã
2. Cơ quan tổ chức xây dựng dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.


 
3. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
4. Mục tiêu đầu tư:
Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại xã đúng đối tượng quy định nhằm góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước đến người dân một số địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
5. Địa điểm đầu tư:
Tổng 25 xã thuộc 09 huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:
          - 04 xã thuộc huyện Kông Chro: xã Đăk Pling, xã Đăk Song, xã Ya Ma, xã Chơ Long.
          - 04 xã thuộc huyện Đak Đoa: xã Hà Đông, xã Kon Gang, xã Đak Sơmei, xã Adơk.
          - 03 xã thuộc huyện Krông Pa: xã Đất Bằng, xã Ia Rsai, xã Chư Drăng.
          - 03 xã thuộc huyện Chư Prông: xã  Ia O, xã Ia Púch, xã Ia Mơ.
          - 03 xã thuộc huyện Mang Yang: xã Đak Trôi, xã Kon Chiêng, xã Đak Jơ Ta.
          - 03 xã thuộc huyện Chư Păh: xã Ia Kreng, xã Hà Tây, xã Đăk Tơ Ver.
          - 02 xã thuộc huyện Chư Sê: xã Ayun, xã HBông.
          - 02 xã thuộc huyện Chư Pưh: xã Ia Dreng, xã Ia Hla.
          - 01 xã thuộc huyện Kbang: xã Kông Bờ La.
6. Tổng dự toán:  2.528.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm hai mươi tám  triệu đồng chẵn).
7. Hình thức đầu tư: Đầu tư mới, nâng cấp

8. Nguồn vốn đầu tư: Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020.
9. Thời gian thực hiện: Năm 2020
10. Hình thức quản lý nhiệm vụ:  Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án
11. Ban quản lý dự án: Theo Quyết định số 77/QĐ-STTTT ngày 09/4/2020 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
12. Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Điện Tử Thái Dương (địa chỉ: số 158/3 đường Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).
13. Giá trị trúng thầu: 2.363.000.000 đồng (Hai tỷ, ba trăm sáu mươi ba triệu đồng chẵn). Mức giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan khác.
14. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
15. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần).