CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất

Nhiệm vụ: Xây dựng phần mềm theo dõi giao việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Gia Lai.

1. Tên gói thầu: Cung cấp phần mềm, đào tạo và chuyển giao công nghệ

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

3. Tóm tắt các nội dung ứng dụng công nghệ:
- Xây dựng phần mềm Quản lý theo dõi giao...

Nhiệm vụ: Giảm nghèo về thông tin năm 2017.

1. Tên Nhiệm vụ: Giảm nghèo về thông tin năm 2017.

2. Tổng mức kinh phí: 769.000.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi chín triệu đồng chẵn).

3. Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Nhiệm vụ: Đầu tư thiết bị, nâng cấp phần mềm cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh Gia Lai..


1. Tên gói thầu: 
- Đầu tư trang thiết bị phần cứng.
- Nâng cấp phần mềm “một cửa điện tử liên thông”.
- Thuê dịch vụ tin nhắn.

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Nhiệm vụ: Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai năm 2017.


1. Tên nhiệm vụ: Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai năm 2017.

2. Tổng dự toán của nhiệm vụ: 972.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi hai  triệu đồng chẵn).
 
3. Chủ đầu tư: Sở...

Dự án xây dựng hệ thống mạng diện rộng (WAN) tỉnh Gia Lai.

   1. Tên dự án...

Dự án: Xây dựng phần mềm quản lý tài sản công tỉnh Gia Lai.

I. Thông tin dự án:
1. Tên Dự án: Xây dựng phần mềm quản lý tài sản công tỉnh Gia Lai.
2. Cơ quan tổ chức xây dựng dự án...

Dự án "Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Gia Lai năm 2017.

Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Gia Lai năm 2017.

Tên nhiệm vụ “Xây dựng Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai”.

Tên nhiệm vụ “Xây dựng Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai”

Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2018.

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư được đăng tải dưới đây

Dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS).

1. Tên Dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nhà nước tỉnh Gia Lai.
- Chủ trương đầu tư:

Đào tạo công nghệ thông tin năm 2016 .

Triển khai nhiệm vụ: Đào tạo công nghệ thông tin năm 2016

Triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai (Giai đoạn 1) .

 Gói thầu: Xây dựng, nang cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (UNI-Office) của tỉnh Gia Lai.

Triển khai nhiệm vụ ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai (Giai đoạn 2) năm 2016.

 Nâng cấp phần mềm QLVBĐH để liên thông văn bản điện tử từ đơn vị chủ quản đến các đơn vị trực thuộc trong cùng hệ thống phần mềm; Cài đặt, đào tạo phần mềm đã tích hợp ứng dụng chữ ký số vào hệ thống phần mềm QLVBĐH cho các đơn vị.

Dự án: XD cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS) .

Thông tin dự án theo Công văn số 852/HĐND-VP ngày 31/3/2016 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nhà nước tỉnh Gia Lai.

Dự án: Triển khai mô hình “một cửa điện tử” dùng chung cho các Sở, ngành tỉnh Gia Lai..

Triển khai mô hình "một cửa điện tử" dùng chung cho các Sở, ngành tỉnh Gia Lai.

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|