CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Thông báo Mời thầu > Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa,

Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới tỉnh Gia Lai năm 2014

Ngày đăng bài: 12/01/2011
Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới tỉnh Gia Lai năm 2014

1/ Tên Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới tỉnh Gia Lai năm 2014

2/ Cơ quan chủ quản và thực hiện Dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

3/ Địa điểm thực hiện dự án:

Xã Ia Pếch - huyện Ia Grai; Xã KDang - huyện Đăk Đoa; xã Ia Phìn - huyện Chư Prông; xã Ayun  - huyện Mang Yang; xã Nghĩa Hưng, xã Chư Đăng Ya - huyện Chư Păh

4/ Kinh phí:   Tổng mức đầu tư: 1.500.000.000 đồng

Bằng chữ: Một  tỷ năm trăm  triệu đồng chẵn

5/ Thời gian thực hiện: Triển khai trong năm 2014

6/  Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia.