CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Chuyển đổi số > Kế hoạch chuyển đổi số > Kế hoạch số 2415/KH-UBND ngày 03/12/2020

Kế hoạch số 2415/KH-UBND ngày 03/12/2020

Ngày đăng bài: 31/12/2020
Kế hoạch số 2415/KH-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về Chuyển đổi số của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030. Tải kế hoạch tại đây./.