CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Công khai ngân sách > Năm 2020 > Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 51/QĐ-STTTT ngày 20/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà...