CHUYÊN MỤC

Về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 3620/VP-KGVX ngày 23/10/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Tập huấn đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

Sáng 19-10, tại thị xã An Khê, Sở Thông tin và Truyền thông...

Về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nội dung Công ăn số 3524/VP-KGVX ngày 16/9/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách quý III/2020.

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách quý III/2020

Về việc cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các trường học./..

Công văn số 140/TTCS-TTTH ngày 06/3/2020 của Cục Thông tin cơ sở tại đây
File âm thanh kèm theo

Về việc hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam..

Công văn số 75/CV-BCĐ ngày 25/9/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai tại đây

Về việc thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của TTCP về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 3246/VP-KGVX ngày 25/9/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  tại đây

Về việc phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn số 1983/UBND-KGVX ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại đây

Về việc dừng đón nhận công dân của tỉnh Gia Lai đang trạm trú tại thành phố Đà Nẵng về nơi cư trú.

Công văn số 1887/UBND-KGVX ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh tại đây

V/v Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày .

Công vắn số 66-BCĐ/SYT-NVY ngày 04/9/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tại đây

Báo cáo kết quả kiểm tra Bệnh viện An toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo Quyết định số: 3088/QĐ-BYT ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế.

Báo cáo số 434/BC-SYT ngày 07/9/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tại đây

Về việc thực hiện chỉ đạo của TTCP về phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 24/8/2020 của VPCP.

Công văn số 1773/UBND-KGVX ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh tại đây

Về việc đẩy mạnh tuyên truyền, cài đặt ứng dụng Bluzone trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 1702/UBND-KGVX ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh tại đây

Về việc thực hiện chỉ đạo của TTCP về phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của VPCP.

Công văn số 1633/UBND-KGVX ngày 10/8/2020 tại đây

Về việc chấn chỉnh đưa các thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai..

Công văn số 60/CV-BCĐ ngày 07/8/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại đây

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|